Skip to Content

Gesamtwertung Deutsche Park Tour 2007

Hier ist der Endstand der Gesamtwertung der Deutschen Park Tour 2007 nach Kategorien im PDF-Format verfügbar:

 

D -14

D 15-18

D 19-39

D 40-54

D 55+

H -14

H 15-18

H 19-39

H 40-54

H 55+


=> Zusammenfassung aller Kategorien


(Endstand nach 12 Wertungsläufen)